Postacie choroby

Postacie Choroby

Borelioza, w zależności od miejsca lokalizacji krętków Borrelia, może przybierać różne postacie. Najczęściej występuje postać stawowa, kardiologiczna i neurologiczna.

Postać stawowa boreliozy określana też jako boreliozowe zapalenie stawów – LA (ang Lyme arthrisis)

Jest jedną z najczęstszych postaci boreliozy. Następuje w wyniku zakażenia krętkami Borrelia. Objawy stawowej postaci boreliozy są niezbyt charakterystyczne i mają różne nasilenie. Mogą występować zarówno w postaci przelotnych dolegliwości bólowych, krótkich, łagodnych epizodów zapalenia stawów, jak i epizodów przewlekłych i destrukcyjnych. Granica pomiędzy różnymi postaciami jest płynna, ciężko jest odgraniczyć objawy fazy wczesnej od późnej. W pierwszych tygodniach choroby pojawieniu się rumienia wędrującego towarzyszyć mogą wędrujące bóle kostno – stawowe i mięśniowe, wywołane obecnością krętków we krwi. Niekiedy mogą to być nawet pierwsze objawy zwiastujące chorobę. Dalsze dolegliwości kostno-stawowe następują w okresie od kilku tygodni do 1-2 lat od zakażenia. Ich charakterystyczną cechą jest zmienny przebieg, nieregularne nawroty, długie okresy bezobjawowe, lokalizacja asymetryczna i objawy zlokalizowane w określonym momencie w jednym lub kilku stawach naraz. Dolegliwości mogą mieć charakter krótkotrwałych, wędrujących bólów stawów, kości, tkanek okołostawowych, ścięgien czy przyczepów, bez zmian świadczących o jawnym zapaleniu stawów, ale mogą też mieć formę bólów trwających tygodnie lub miesiące, obejmujących jeden lub kilka stawów, z towarzyszącym obrzękiem i ociepleniem. Niekiedy też może rozwinąć się przewlekłe zapalenie stawu, odznaczające się długotrwałym (ponad 1 rok) występowaniem objawów w jednym miejscu. Do nawrotów przechodzących w przewlekłe zapalenie stawu dochodzi zazwyczaj w drugim lub trzecim roku choroby. Zdarzają się sytuacje, że postać przewlekła utrzymuje się przez lata i w skrajnych przypadkach prowadzi do trwałego uszkodzenia stawu. Objawom dolegliwości stawowej mogą towarzyszyć też takie dolegliwości, jak sztywność poranna i poczucie zmęczenia. W obrazie radiologicznym mogą występować nieprawidłowości w postaci nadżerek i torbieli okołostawowych